سنگبری های سنگ چینی سفید لایبید - 09139934025 | jamaliasansor.ir - جمالی آسانسور(لیست قیمت فروش ، نمایندگی ، قیمت روز ، مشخصات فنی)

ساینده این سنگ اگر از جنس مرغوب باشد شفافیت سنگ چینی سفید لایبید را چند برابر خواهد کرد. سنگ چینی سفید لایبید اغلب بصورت اسلب برش داده میشود.09139934025ارسال به تهران و کرج و دماوند 1 روزه میباشد

مقالات

Template Design: jamaliasansor.ir - جمالی آسانسور